آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد یکی اجتناب کرده اند بهتر از محصولات خودرو برای سال ۲۰۲۲ / فیرینگ موتورسیکلت; وقتی خبری اجتناب کرده اند توربو نیست! (+عکس)دستگیره زرد رنگ در، کمربند امنیت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده تقارن همرنگ روی فرمان آنقدر جالب است کدام ممکن است نوار زرد رنگ در اطراف لبه ها بیننده را مجذوب شخصی می تنبل!