آغاز ارائه کمک های معیشتی به ۵۰۰۰ قربانی بدون کار و درآمد
بنیاد شهید بله: خوشبختانه با کمک دولت و مجلس نمایندگان، میزان کمک ها برای احقاق حقوق والدین شهدا و معیشت مجروحان حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و در افزایش نیز مشکلاتی وجود دارد. حقوق پرستاران منبع این افزایش ۵۳ درصد خواهد بود