آرشیو جنگ جهانی دوم (عکس)ماموران و منشی های FBI پرونده های موجود در آرشیو اسلحه خانه واشنگتن دی سی در سال ۱۹۴۵ را بررسی می کنند. در طول جنگ جهانی دوم، آرشیوها حاوی بیش از ۲۳ میلیون کارت شخصی و بیش از ۱۰ میلیون اثر انگشت بودند. در یک زمان، حدود ۴۰۰۰۰۰ کارت جدید در هر ماه به آرشیو اضافه می شد.