آرزوی مالی علی دایی در سال جدید


به آگاه فانئوس،

علی دایی همراه خود تخلیه ویدئویی در صفحه اینستاگرامش سال نو را به او تبریک ذکر شد.

وی در پیام تصویری شخصی ذکر شد:

فرا رسیدن عید نوروز را به همه هموطنان گران تبریک می گویم.

همراه خود ملاحظه به اینکه در سال های قبلی سال های سختی را پایین اوج گذاشتیم امیدوارم امسال سال خوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر اجتناب کرده اند لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط برای افراد ما باشد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر مالی چندین سال به آن است بازگردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفره مردمان عزیزمان رشد یابد.

انتهای پیام/