آتش سوزی جنگل های کالیفرنیا (عکس)
آتش سوزی جنگلی در ایالت کالیفرنیا به تدریج به بزرگترین آتش سوزی در یکی از ایالت های آمریکا تبدیل شده است. در همین حال، با گسترش آتش، آتش نشانان در سراسر ایالت برای مقابله با صاعقه، گرما و باد آماده می شوند. سخنگوی سازمان حفاظت از جنگل های ایالات متحده در این زمینه گفت: آتش سوزی در جنگل های ملی کالیفرنیای شمالی در نزدیکی مرز اورگان از کنترل خارج شده و حادثه آتش سوزی نگرانی ها را در این زمینه افزایش داده است.